TERMS & CONDITIONS

BELANGRIJK: GEBRUIKT U DEZE WEBSITE, DAN BETEKENT DAT DAT U DE VOLGENDE VOORWAARDEN ACCEPTEERT. GAAT U HIERMEE NIET ACCOORD, VERLAAT DAN DEZE WEBSITE.
Eigendom:
Copyright © Widex A/S 2015. Het copyright, de handelsmerken, database-rechten en rechten van andere intellectuele eigendommen van getoonde materialen op of via deze website (“Website-materialen” waaronder tekst, grafieken, software en audiovisuele inhoud) zijn eigendom van of gepatenteerd door Widex A/S (“wij” en “ons”). Deze rechten zijn wettelijk beschermd door de Deense wet.

Het copiëren en gebruiken van materialen van de websites van derden die worden geopend via onze website, wordt geregeld door de voorwaarden die van toepassing zijn op de website van derden die u bezoekt.

Handelsvoorwaarden:

Onze website-materialen worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor het bieden van algemene informatie, de hieruit voortvloeiende aanschaf van een product of service is onderhevig aan de voorwaarden van de betreffende leverancier.

DISCLAIMER:

De Website-materialen worden gratis ter beschikking gesteld op een ”als is” basis.

Informatie op de website over gehoorverlies is algemene informatie en is geen vervanging van een bezoek aan een hoorzorg-professional als u een gehoorverlies hebt.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze website, hetzij a) direct of indirect, speciaal, incidenteel or daaruit volgend verlies of beschadiging of b) enig verlies aan winst, revenue, contract, gegevens of goodwill, of c) enig verlies dat voortvloeit uit niet kunnen werken of computerproblemen. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid voor fouten in of omissies van informatie, materialen en functies die zijn opgenomen in de Website-materialen af.
Governing Law & Disputes:
Het Hof van Denemarken heeft de exclusieve jurisdictie om een geschil of claim van welke aard dan ook, die voortvoeit uit of gerelateerd is aan deze website op te lossen en de Deense wet, zonder referentie naar een conflict van wettelijke regels, is van toepassing op zo'n geschil of claim. We behouden ons echter het recht voor om legale processen uit elke jurisdictie in te brengen als we denken dat er inbreuk wordt gemaakt op onze intellectuele eigendomsrechten.

Privacy Policy en toestemming voor gegevensgebruik

Door persoonlijke gegevens ter beschikking te stellen aan Widex, hetzij handmatig, hetzij in electronische vorm en/of door deze website te gebruiken, geeft u ons toestemming om alle persoonlijke gegevens die u ter beschikking stelt te bewerken op de manier en voor het doel dat hierna wordt beschreven.

Verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens

U kunt aangeven dat u materialen van ons wilt ontvangen. Als u dat doet, vragen we u om contactinformatie, zoals uw naam, postadres en e-mailadres. De informatie die u ons hetzij handmatig, hetzij electronisch verstrekt wordt opgeslagen in onze databases. De informatie wordt uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze was verzameld.

Vrijgeven van persoonlijke gegevens

Wij zullen onder geen enkele omstandigheid uw persoonlijke gegevens verkopen aan of ter beschikking stellen van niet gerelateerde derde partijen, inclusief mailingbureaus en dergelijke.

We kunnen persoonlijke gegevens echter wel ter beschikking stellen van een derde partij die uit onze naam verkoopt, ondersteunt of mailt, publiciteit of acties verzorgt. Waar nodig zullen we, alvorens persoonlijke gegevens aan derden te verstrekken, van deze derde partij verlangen adequate voorzorgsmaatregelen te treffen om de gegevens te beschermen.

Anonieme gegevens die door deze website worden verzameld

In aanvulling op de informatie die wordt verzameld als hiervoor beschreven, verzamelen we anonieme informatie over het gebruik van onze website. We gebruiken bijvoorbeeld technologie om na te gaan welke pagina's door onze bezoekers worden bekeken. Met deze technologie wordt u niet persoonlijk geïdentificeerd - we kunnen er alleen statistieken mee samenstellen over de bezoekers en hun gebruik van onze website. We gebruiken deze anonieme gegevens om onze klanten en bezoekers beter te begrijpen en de service die we bieden te verbeteren.

Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites die niet door ons worden beheerd. Deze hyperlinks worden uitsluitend aangeboden voor uw referentie en het houdt niet in dat we de activiteiten van de website van deze derde partij ondersteunen of enige associatie hebben met hun beheerders. We ondersteunen de externe beheerder, zijn website of de producten en/of services die worden aangeboden niet. We controleren deze websites niet en zijn niet verantwoordelijk voor hun gegevens en voor de manier waarop zij met privacy omgaan.
Databeveiliging:
Toegang tot deze informatie wordt beperkt tot werknemens die deze informatie nodig hebben voor hun werk.

We streven naar het handhaven van de betrouwbaarheid, accuraatheid, volledigheid en courantheid van persoonlijke gegevens in onze databases.

We bewaren uw persoonlijke gegevens uitsluitend gedurende de periode die redelijkerwijs nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld of om te voldoen aan van toepassing zijnde wettelijke of ethische verslaglegging of documentopslag die aan ons wordt opgelegd.

Toegang tot en correctie van de gegevens

Wilt u weten welke gegevens we momenteel van u bezitten, neem dan per e-mail contact met ons op of schrijf naar Widex A/S, Nymoellevej 6, 3540 Lynge, Denmark, att.: Webmaster.

Ook kunt u ons vragen om persoonlijke gegevens die we van u bezitten te corrigeren, aan te vullen of verwijderen.
Neem contact op met Widex:
Hebt u een opmerking over ons privacy regelement, practice for this website or the like, neem dan contact met ons op.

Neem contact met ons op

Hebt u een vraag of een opmerking voor ons? Neem gerust contact op met Widex. Neem contact met ons op

Kies land

Veenhuis Medical Audio B.V. 
Ouverturelaan 2 – Gouda
Postbus 108 – 2800 AC Gouda
Tel. 0182-683800
Fax. 0182-683826
info@veenhuis.nl