MATE EN VORMEN VAN GEHOORVERLIES

Uw audicien houdt bij zijn/haar advies rekening met de mate en het soort gehoorverlies dat u hebt.
Iedereen heeft een uniek gehoorverlies, daarom zijn sommige hoortoestellen beter voor u dan andere.
Mate van gehoorverlies
Wat is de ernst van uw gehoorverlies? Dat hangt af van de luidheid of het niveau van de geluiden die u kunt horen. Uw audicien kan deze niveau's in een audiogram noteren om de mate van uw gehoorverlies te bepalen. Gehoorverlies wordt over het algemeen onderverdeeld in zeven gradaties: normaal, iets verminderd, licht, matig, matig-ernstig, ernstig en zeer ernstig
Vormen van gehoorverlies
Er zijn vier vormen van gehoorverlies die u zou kunnen ervaren.
  • Binauraal vs. monauraal – Bij een binauraal verlies gaat het om beide oren, bij monauraal betreft het één oor.

  • Symmetrisch vs. asymmetrisch – Symmetrisch betekent dat de mate van verlies aan beide oren ongeveer hetzelfde is. Bij een asymmetrisch verlies hebben de beide oren een verschillende mate van gehoorverlies.

  • Progressief vs. plots optredend gehoorverlies – Een gehoorverlies kan geleidelijk ontstaan en in de loop van de tijd verergeren; dat wordt progressief genoemd. Een plots optredend verlies ontstaat ineens - bijvoorbeeld nadat iemand heeft blootgestaan aan zeer luid geluid. Denkt u dat u een plots optredend gehoorverlies hebt, neem dan onmiddellijk contact op met uw huisarts.

  • Fluctuerend vs. stabiel gehoorverlies – Een fluctuerend gehoorverlies kan wisselen; erger en minder erg worden, een stabiel gehoorverlies blijft hetzelfde.

WAT ZIJN DE VERSCHILLENDE SOORTEN GEHOORVERLIES?

WAAR KOMT DAT GELUID IN MIJN OREN VANDAAN?

Neem contact met ons op

Hebt u een vraag of een opmerking voor ons? Neem gerust contact op met Widex. Neem contact met ons op

Kies land/regio

Widex
Werner von Siemensstraat 13
2712 PN Zoetermeer
Tel. +31 (0) 85 8902 010
info.nl@widexsound.com