CSR - Corporate Social Responsibility

De fundamentele sociale doelstelling van ons bedrijf is het helpen verbeteren van het leven van mensen met een gehoorverlies en het bestrijden van het stigma dat aan slechthorendheid is gerelateerd. Voor ons gaan sociale doelstelling en zakelijke doelstelling hand in hand om voor de maatschappij en het bedrijf in gelijke mate een gedeelde waarde te creëren.

Widex CSR Declaration
De fundamentele sociale doelstelling van ons bedrijf is het helpen verbeteren van het leven van mensen met een gehoorverlies en het bestrijden van het stigma dat aan slechthorendheid is gerelateerd. Voor ons gaan sociale doelstelling en zakelijke doelstelling hand in hand om voor de maatschappij en het bedrijf in gelijke mate een gedeelde waarde te creëren.

Widex’ management onderschrijft de Corporate Social Responsibility (CSR) en streeft ernaar om economische-, sociale- en millieuzaken te betrekken bij de zakelijke beslissingen. Om dit te doen erkennen we dat we moeten luisteren naar onze belanghebbenden en voortdurend moeten reageren op hun behoeften en vragen.

Als bedrijf willen we altijd voldoen aan lokale wetten en regelgevingen en we streven ernaar om aan te sluiten op internationale principes van verantwoord zakelijk gedrag zoals de UN Global Compact principles for responsible business conduct. We hebben vijf sleutelgebieden bepaald die de basis vormen van onze inzet aangaande CSR.
GEDRAGSCODE
Deze gedragscode bepaalt de basisvereisten die worden gesteld aan leveranciers van Widex van goederen en diensten aangaande hun verantwoordelijkheden aan hun belanghebbenden en het millieu.
CSR AANDACHTSGEBIEDEN
Widex is wereldwijd actief op de hoortoestelmarkt. De organisatie krijgt in toenemende mate te maken met eisen aan en verwachtingen van de Corporate Social Responsibility (CSR). Om te voldoen aan de vragen en kansen van deze nieuwe markt, heeft Widex besloten om strategischer met CSR te werken om de bestaande inspanningen te systematiseren en structureren en nieuwe gebieden van CSR te onderzoeken.

Neem contact met ons op

Hebt u een vraag of een opmerking voor ons? Neem gerust contact op met Widex. Neem contact met ons op

Kies land/regio

Widex
Werner von Siemensstraat 13
2712 PN Zoetermeer
Tel. +31 (0) 85 8902 010
info.nl@widexsound.com